Categories
Agama

5 Dalil Tentang Hukum Judi Online Menurut Islam

202.95.10.87 – Islam sangat jelas melarang segala bentuk perjudian, baik yang secara online maupun dengan cara yang konvensional. Sebagian orang tentu memiliki perbedaan pendapat terkait hal ini. Negara satu dengan negara yang lain akan memiliki perbedaan hukum mengenai judi online. Kebanyakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan melarang perjudian dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa syarat dan ketentuan khusus yang diberlakukan agar judi dapat dilakukan. Berikut akan dibahas 8 dalil dalam Al-Qur’an yang merupakan landasan atau hukum judi online 202.95.10.87 menurut islam.

Dalil Pertama: Surat Al-Maidah ayat 90

Dalam ayat ini disebutkan bahwa judi sama halnya dengan mengkonsumsi khamr, mengundi nasib dan mengorbankan sesuatu untuk berhala. Dari situ dapat dikatakan bahwa dosanya seseorang melakukan judi sama halnya dengan dosa seseorang meminum minuman keras. Dalam ayat itu dibahas tentang al anshab, khamr, dan al azlam, yang mana ketiga hal ini sangat besar dosanya bagi umat Islam. Al anshab sendiri adalah kata yang diperuntukkan untuk aktivitas yang dilakukan untuk melakukan pemujaan terhadap berhala dengan cara mengorbankan sesuatu. Khamr adalah minuman yang jika diminum akan menyebabkan seseorang menjadi hilang akal, mabuk dan akan memicu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Jika seorang sudah berpikir tanpa akal maka akan cenderung untuk melakukan hal – hal tercela seperti zina, pembunuhan, pembakaran, menceraikan istri dan masih banyak lagi hal yang tercela muncul karena pengaruh khamr.

Dalil Kedua: Surat Al-Hajj ayat 30 dan Al-Mudatsir ayat 5

Didalam kedua ayat ini, judi dianggap sebagai Ar rijs yang diartikan sebagai najis. Umat Islam haruslah mensucikan diri dari najis karena jika di badan terdapat najis, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah kepada Allah. menyembah berhala juga memiliki istilah yang sama yaitu rijs atau rujz.

Dalil Ketiga: Surat Al-Maidah ayat 91

Surat Al-Maidah ayat 91 ini lebih menekankan pada dampak yang bisa disebabkan oleh judi. Dikatakan dalam surat ini bahwa setan ini ada untuk menciptakan permusuhan dan kebencian diantara manusia dan salah satunya sebab munculnya setan adalah dengan meminum khamr dan berjudi. Dari ayat tersebut jelas sekali secara implisit disebutkan bahwa hukum judi online menurut islam adalah haram karena dapat memutus hubungan antar umat Islam, membuat saling membenci, saling mencela, saling menjauhi, saling memboikot, saling mencederai kehormatan saudara yang lain dan saling menuduh melakukan hal – hal yang buruk. Semua hal tersebut adalah hal yang disukai setan dan dibenci oleh Allah SWT.

Dalil Keempat: Surat At-Tauah ayat 67 dan Surat Al-Maidah ayat 91

Kedua ayat ini saling berkesinambungan dan menunjukkan bahwa khamr dan judi yang merupakan permainan setan dapat memalingkan manusia dari dzikrullah. Orang yang asyik bermain judi akan lebih sibuk dengan menghabiskan banyak waktu menikmati permainan itu. Penjudi akan merasa senang dan bahagia saat bermain judi sehingga dapat menimbulkan ketagihan. Merekapun akan membuang – buang waktunya dengan hal yang tercela itu dan melupakan Allah. Melakukan hal – hal yang disukai oleh setan dapat membuat manusia dapat menjadi keras hati dan lalai dari ibadah kepada Allah.

Dalil Kelima: Surat Al-Fathir ayat 6 dan Surat Al-A’raf ayat 21

Sudah dijelaskan dalam beberapa firman Allah bahwa judi termasuk amalan setan yang dibeci oleh Allah. Segala hal yang dilakukan oleh setan adalah hal yang haram. Ini jugalah yang mendasari hukum judi online menurut islam. Hal yang dilakukan setan semata – mata untuk menyesatkan dan menjerumuskan manusia kedalam kesesatan. Dalam surat Al-Fathir ayat 6 disebutkan dengan jelas bahwa setan adalah musuh manusia karena mereka mendorong manusia untuk menjadi penghuni neraka. Setan itu sifatnya adalah memperdaya manusia seperti yang disebutkan dalam firman Allah di surat Al-A’raf ayat 21. Judi oleh setan akan dijadikan suatu alat untuk memperdaya manusia. Dijadikannya manusia lengah dan menganggap judi adalah hal yang menguntungkan dan mendatangkan kebahagiaan namun pada hakekatnya judi hanyalah mendatangkan kerugian bagi siapa yang memainkannya.

Categories
Agama Islam Jenayah

Hukuman Berat Bahagi Penjudi Mengikut Islam

Hukuman Bahagi Pemain Judi Slot 918Kaya – Adakah awak masih bermain judi ? atao sudah ketagihan bermain judi dalam talian seperti “SlotGame” ? Pada masa ini awak mesti tahu bahawa perjudian jenis slot dalam talian ialah permainan yang sangat Dilarang oleh Allah SWT.

Mengikut agama Islam Perjudian sering dianggap sebagai perkataan lain iaitu “Maysir” yang  bermaksud Perjudian disebut maysir kerana aset perjudian diperoleh dengan cara yang mudah, tanpa usaha, kecuali dengan menggunakan lotere yang disertai dengan kebetulan.

Berjudi bermaksud pertaruhan, baik dengan mata wang dan juga objek. Ini juga dapat disebut sebagai tindakan menghasilkan keuntungan yang dilakukan secara kebetulan, yaitu dengan meneka dan memerlukan pembayaran di muka. Sekiranya tekaan itu betul maka orang yang meneka itu bernasib baik. Namun, jika tidak benar, pembayaran akan hilang seperti pada slot 918Kaya yang banyak dimainkan oleh Orang Malaysia

Tetapi yang awak mesti tahu bahawa jika sudah ketagih bermain perjudian dalam talian maka akan sukar dipisahkan kerana fikiran awak sudah dipenuhi oleh perjudian dalam talian yang membuat awak banyak kalah dan rugi ini lah yang membuat fikiran awak tertekan dan boleh bunuh diri.

Disini kita akan membincangkan Berjudi dilarang dan hasil yang diperoleh dari perjudian dilarang. Hukuman berat bahagi awak jika bermain judi dalam talian Mengikut agama Islam : 

1.  Dalam Al-Quran
Terdapat sejumlah ayat Al-Quran yang menbincangkan larangan berjudi, termasuk dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi:
Maksudnya: “Mereka bertanya mengenai khamar dan perjudian dalam talian, katakan kepada mereka bahawa ada dosa besar dan sebilangan faedah buruk bahagi manusia”. (Surah Al-Baqarah: 219)

Firman Tuhan dalam Surah Al-Maidah ayat 90:
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang mempunyai iman, Sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, menarik nasib dengan anak panah, termasuk dalam perbuatan Syaitan. Oleh itu, jauhi perbuatan itu sehingga awak mendapat keberuntungan. ” (Surah Al-Maidah: 90)
Ayat di atas menjelaskan bahawa perjudian ialah dilarang, kerana terdapat lebih banyak faedah buruk daripada faedah yang baik.

2.  Dalam As-Sunnah
Dalam kata-kata Nabi dinyatakan: yang bermaksud: “Dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu ‘anhu bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bersabda: Bahawa barang siapa bermain dengan dadu ialah seperti mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darah.”

Sabda Nabi: yang bermaksud: “Dari Abu Musa al-Ash’ari radhiyallahu ‘anhu bahawa Nabi Shallallahu’ alayhi wa sallam bersabda: bahawa barang siapa yang bermain dengan dadu maka sesungguhnya dia telah bertindak kepada Tuhan dan Rasul-Nya”

Bukan itu sahaja bermain judi dalam talian juga berisiko bagi awak sendiri, Berikut ini 10 Bahaya yang ditimbulkan oleh Perjudian terbuka atau Perjudian dalam talian termasuk  :

 1. Boleh Menimbulkan permusuhan sesama pemain perjudian dan dengki kepada pemenangnya.
 2. Sekat pelakunya dari berfikir kepada Allah SWT dan Instrumen.
 3. Akhlak yang merosakkan, kerana membiasakan diri dengan seseorang yang malas dengan mencari kekayaan melalui perjudian (keberuntungan) dan menjauhkan seseorang daripada melakukan pekerjaan positif seperti meningkatkan pertanian, industri dan perniagaan yang menjadi tulang belakang pembangunan negara.
 4. Memusnahkan isi rumah dan merosakkan harta benda dan kehabisan wang secara tiba-tiba kerana kekalahan di meja perjudian atao mesin slot yang ada.
 5. Keadaan mental individu menjadi cuai, malas, mudah membuat spekulasi, dan cepat mengambil risiko tanpa pertimbangan.
 6. Tenaga dan Fikiran dikurangkan kerana setiap hari diserang oleh nafsu perjudian dan kepemilikan ingin menang dalam masa yang singkat.
 7. Fikiran menjadi kacau, kerana selalu tergoda oleh harapan yang tidak menentu.
 8. Pekerjaan menjadi lalai, kerana semua minatnya dikhaskan untuk keseronokan bermain judi dalam talian.
 9. Hatinya menjadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan mudah marah, malah meletup meletup secara membuta tuli.
 10. Didorong untuk melakukan tindakan jenayah, yang mencari modal untuk memenuhi keputusan mereka yang tidak terkawal, berani mencuri, meragut, merompak, samun, menggelapkan dan membunuh orang untuk mendapatkan modal untuk berjudi. Akibatnya, jenayah meningkat secara mendadak dan iman menjadi sangat rapuh.

Jadi dari masa ini cuba lah untuk berhenti bermain perjudian 918Kaya dalam talian sebelum awak menjadi ketagih dan sangat sukar untuk dipisahkan lagi, kerana bermain judi dalam talian hanya menjadikan awak miskin dalam sekejap dan membuat keluarga runtuh tentunya Isteri dan Anak menjadi sengsara kerana judi ini.

Categories
Agama

Hukum Judi Slot Online dalam Ajaran Islam

anlipollicino.com Dalam Islam, judi slot online dan jenis perjudian lainnya merupakan tindakan yang diharamkan. Hal tersebut telah difirmankan oleh Allah melalui beberapa ayat di dalam Al-Qur’an. Pelarangan judi di dalam hukum Islam sangatlah beralasan karena hal tersebut merupakan kegiatan yang lebih banyak mengandung kerugian daripada keuntungan.

 

Hukum Judi Online dalam Islam adalah Haram

Dalam Al-Qur’an sendiri disebutkan tentang  “maysir” yang berasal dari kata “yusr”. Kata tersebut berarti kemudahan, mengacu pada uang atau barang yang diperoleh atau hilang dengan mudah dalam perjudian, termasuk judi slot online. Dari segi hukum mu’amalah, maysir adalah sesuatu yang haram untuk dilakukan.

Apapun bentuk perjudiannya, baik yang online maupun konvensional, adalah haram hukumnya. Banyak sekali keburukan yang akan didapat seseorang dari kebiasaan bermain judi, termasuk adalah membuat seseorang lupa pada Penciptanya, pada Allah SWT, yang akan telah mengatur dan mengkaruniakan rezeki bagi masing-masing hambanya yang bekerja keras.

 

Ayat dalam Al-Qur’an yang Melarang Judi

Berikut ini adalah beberapa ayat yang menyebutkan dengan jelas tentang larangan berjudi:

 

 1. QS. Al Maidah: 90

Dalam ayat ini, dijelaskan mengenai peringatan kepada orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya meminum khamar, berjudi, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, serta diserukan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut.

 

 1. QS. Al Maidah: 91

Sebagai lanjutan dari ayat di atas, ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia (lantaran meminum khamar dan berjudi itu), serta menghalangi mereka dari mengingat Allah SWT dan shalat. Kita diperingatkan untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan tersebut.

 

 1. QS. Al- Baqarah: 219

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa baik khamar maupun judi mengandung dosa besar. Dan dosa keduanya juga lebih besar dari manfaatnya.

Dari ayat-ayat di atas, kita bisa memahami bahwa perjudian, termasuk judi slot online, hanya akan membawa pada ketidakberuntungan, mendekati perbuatan setan, mengandung dosa yang besar, dan menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia. 

 

Kerugian-Kerugian Berjudi Online

Apapun yang dilarang oleh Allah dan telah tercantum dalam kitab-Nya, sebenarnya adalah agar kita terhindar dari kerugian-kerugiannya. Larangan itu ada untuk menjaga umat manusia agar selamat dan tidak terpuruk dalam kesengsaraan. Dengan menjauhi larangan-Nya, kita dididik agar memiliki kepribadian yang mulia, menegakkan keadilann dalam masyarakat dan memelihara kebaikan hidup yang hakiki.

 

Berikut ini adalah beberapa kerugian-kerugian yang akan menimpa manusia ketika bermain judi, termasuk judi slot online. Pertama, perjudian akan merusak sisi mental pemain. Dengan bermain judi, seseorang terus-menerus ingin mendapatkan instant gratification atau pencapaian secara instan, di mana ia hanya akan mengandalkan keberuntungan tanpa benar-benar bekerja keras.

 

Dalam kondisi kecanduan yang lebih parah, seseorang bisa mengalami gangguan mental, seperti stres berat, kecemasan, depresi, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Hal ini tentunya merupakan dampak yang mengerikan. Sebagai manusia, hendaknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya hidup yang diberikan oleh-Nya.

Tak hanya dari sisi individu, kebiasaan bermain judi slot online akan berdampak pada ranah sosial yang lebih luas. Dikarenakan dalam perjudian seseorang cenderung akan saling menjegal, menipu, mengelabui, memanipulasi terhadap sesama pemain, permusuhan akan sering sekali tersulut. Tak hanya sesama pemain, perjudian juga bisa merusak keharmonisan rumah tangga dengan pasangan.

 

Pertengkaran demi pertengkaran akan tak terhindarkan apabila seorang pemain sudah sangat kecanduan. Hal ini tak terlepas dari permasalahan finansial yang kerap terjadi akibat berjudi. Faktanya, meskipun perjudian memberikan iming-iming hadiah yang besar, peluangnya pun sangat kecil bagi seorang untuk menang. Jika sudah seperti ini, seseorang akan sangat mudah terlilit hutang dan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dosa yang didapatkan seorang pemain judi slot online pun akan berlipat ganda ketika ia tidak bisa menafkahi dan menelantarkan istri dan anaknya. Sebab ketika sudah kecanduan, seseorang akan lupa pada semua hal, kecuali rencana-rencana taruhannya. Ia akan mengabaikan keluarga, dirinya sendiri, bahkan melupakan Allah SWT. Semoga artikel ini bermanfaat dan menjauhkan kita dari bahaya perjudian.

Categories
Agama

Larangan Judi Slot Online Dalam Firman – Firman Allah Swt

Judi Slot Online Desireeficker Bermain judi slot online tidak kalah asik dengan bermain game yang lain. Keberuntungan dan skill berjudi anda akan sangat diuji dalam permainan ini. Begitu pula dengan permainan judi lainnya. Untuk memenangkan dan membawa pulang hasil keuntungan permainan ini, ada beberapa trik dan tips yang harus anda terapkan. Selain itu anda juga harus pintar menilai situasi permainan loh.

 

Walaupun permainan ini sangat mengasyikan, namun juga dapat membuat orang – orang menjadi lupa waktu bahkan lupa dengan segala yang seharusnya dilakukan dalam hidup. Itulah mengapa di Indonesia ini judi menjadi hal yang ilegal. Berbagai agama pun juga melarangnya. Pada artikel ini, kami akan membahas tentang larangan berjudi yang dikeluarkan oleh agama islam.

 

Q.S Al Maidah : 90

Judi slot online merupakan perbuatan setan. Hal ini memang benar dan sudah dijelaskan di firman Allah pada suat Al Maidah ayat 90. Melalui firman tersebutlah kita sebagai hamba yang taat dilarang untuk mendekati perbuatan – perbuatan setan seperti minum minuman beralkohol. Menyembah berhala, berjudi, dan mengundi nasib.

Setan sangatlah suka dan pandai menggoda manusia agar menjadi sesat dan berpaling dari Allah. Hanya orang – orang dengan iman lemah yang akan tergoda oleh setan. Maka sudah jelas bukan bahwa anda harus selalu mendekatkan diri kepada Allah agar tidak mudah tergoda oleh tingkah buruk setan.

 

Q.S Al Hajj : 30

Larangan bermain judi slot online juga ada pada suart All Hajj ayat 30. Allah berfirman tentang perjudian yang digolongkan ke dalam perbuatan Ar rijs atau najis, sama dengan perbuatan menyembah berhala atau Ar rujz yang mana artinya adalah dosa. Jadi bila dipermudah, berjudi adalah salah satu perbuatan dosa. Pernyataan tersebut memang sudah jelas.

Hukum berjudi yang haram sudah banyak diketahui oleh umat. Pengetahuan ini sudah turun temurun beredar di masyarakat muslim. Tidak hanya pada surat Al Hajj saja namun larangan seperti ini juga ada pada surat Al Mudatsir ayat 5.

 

Q.S At Taubah : 67

Game semacam judi slot online akan membuat anda melupakan Allah, Sang Pencipta dan juga Sang Pemberi Segalanya. Dengan rasa asyik saat bermain akan membuat anda menjadi lupa untuk melaksanakan kewajiban beribadah serta memohon ampun kepada – Nya. Hal tersebut tentunya akan membuat anda jauh dari Allah Swt. Jika anda jauh dari Tuhan, maka hidup anda akan terasa terhambat atau mengalami kesulitan.

Bermain judi, baik online ataupun konvensional akan membuat kita merasakan senang, puas, dan stress menghilang. Selain itu juga ada perasaan candu yang datang. Nah, kecanduan tersebut lah yang akan membuat anda lupa dengan Allah Swt. Jika Allah sudah marah, maka anda akan menerima akibatnya berupa azab atau kesulitan dalam hidup. Tentunya anda tidak mengininkan hal itu untuk terjadi bukan?

 

Q.S Fathir : 6                                                                                         

Sama seperti pada surat Al Maidah ayat 90, judi slot online digolongkan ke dalam perbuatan setan. Selain itu, di dalam surat ini juga dijelaskan bahwa hukum judi yang mana sudah sangat jelas haram. Maka dari itu, jangan sampai anda terjerumus ke hal – hal haam yang terlarang seperti ini.

Jika anda berani mencoba dan akhirrnya terjerumus, akan sangat sulit untuk menjauh dari hal – hal itu. Bahkan bila ada orang yang ingin menolong, anda cenderung akan menolak bantuan tersebut dan mendorong jauh orangnya. Anda tidak akan menyadari bahwa anda sudah terlalu jatuh ke dalam jurang hitam yang dalam, justru anda malah menikmatinya..

 

Nah, itu dia beberapa larangan bermain judi slot online ataupun judi lainnya yang terdapat dalam firman – firman Allah. Sudah dijelaskan juga di atas bila anda sudah terjerumus ke dalam hal – hal tidak baik seperti itu maka berbagai hukuman pastinya sudah menunggu anda. Entah secara agama ataupun secara hukum negara yang berlaku.

Maka dari itu jauhkanlah segala macam perbuatan setan seperti berjudi dan minuman alkohol serta lakukanlah hal baik seperti beribadah dan menolong orang lain. Maka hidup anda akan menjadi berkah.